Reference

Aik Banka a.d.Niš

Alpha Banka a.d.Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d.Beograd

Credit Agricole bank a.d.Novi Sad

Erste bank a.d.Novi Sad

Findomestic banka a.d.Beograd

Jubmes banka a.d. Beograd

Servis i distribucija

Master Team je kompanija koja brine o potrošačima i njihovim potrebama po završetku kupovine. Osim servisiranja uređaja, veoma važan aspekt brige o korisnicima je i tehnička podrška koja vam je uvek dostupna. Posedujemo visoko kvalitetne skladišne i transportne kapacitete.

Saznajte više o servisu